Optocht

De optocht start op maandag 27 april om 10.00 uur. Vanaf 09.00 uur kunnen alle wagens zich opstellen. Het gaat dit jaar iets anders dan anders. Jullie mogen je melden bij Wim en Wilma van Barneveld, Dr. Welfferweg ... De karren rijden hierna door naar het doodlopende stuk korssesteeg en de lopers wachten op de Dr. Welfferweg.  

Tijdens de optocht kan je meedoen in de volgende categorieën:

 1. Individueel (lopend)
 2. Klein materiaal
 3. Groot materiaal

Het is belangrijk om je vooraf in te schrijven, anders is deelname niet mogelijk. Dit in verband met het aanvragen van de verzekeringen. Geef je op voor 24 april bij Pieter Seldenrijk (06-46281362). Er zijn dit jaar geen kosten verbonden aan de optocht!Onderstaand de vergunningseisen waaraan voldaan moet worden:

Algemeen:

 • Het trekkende voertuig en de wagen moeten zijn voorzien van een onderscheidend en zichtbaar nummer. 
 • Alle voertuigen die aan de optocht deelnemen dienen verzekerd te zijn met minimaal een W.A.-dekking.
 • Gasflessen, verwarmingstoestellen met een open verbrandingskamer (zoals straalkachels, terraswarmers, etc.), brandare vloeistoffen, vuurwerk en open vuur zijn niet toegestaan op de wagens. 

Bestuurders:

 • De bestuurder van het trekkende voertuig dient minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een rijbewijs van de voor het gebruikte voertuig toepasselijke categorie.
 • Chauffeurs / bestuurders van de wagens mogen voorafgaand aan de optocht of tijdens de optocht geen alcoholhoudende dranken nuttigen / genuttigd hebben. 
 • De snelheid mag niet hoger zijn dan 5 km / uur.

Passagiers:

 • Personen op de wagen dienen achter een omheining / reling te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan de wagen. 
 • Personen op de wagens mogen alcoholhoudende dranken hebben genuttigd of nuttigen, maar niet onder invloed zijn. 
 • Roken op de wagens is tijdens de optocht niet toegestaan.
 • Vanaf de wagens mogen geen voorwerpen en/of stoffen naar het publiek gesproeid, gespoten of geworpen worden, indien daardoor gevaarlijke situaties voor het publiek zouden kunnen ontstaan.

Trekkende voertuigen:

 • Achter een trekkend voertuig mag maximaal 1 wagen gekoppeld zijn.
 • De trekkende voertuigen de wagens en de opbouw daarvan moeten zodanig geconstrueerd zijn dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers of voor de zich langs de route bevindende personen of goederen.
 • Alle voertuigen / wagens dienen te voldoen aan de technische eisen zoals in de Wegenverkeerswet zijn vastgesteld.

Praalwagens:

 • De omheining waarachter personen moeten staan, dient minimaal 1.20 meter hoog te zijn en stevig aan de wagen gemonteerd te zijn. 
 • De versierde wagens mogen maximaal 12 meter lang, 3,5 meter breed en 4 meter hoog zijn.
 • Alle wagens mogen alleen deelnemen als de opbouw voorafgaand aan de optocht is gekeurd en vrijgegeven door toezichthouders van de unit schoon, heel en veilig en/of veiligheidsregio Utrecht. 
 • De voertuigen mogen geen aanstootgevende en/of discriminerende teksten, afbeeldingen en/of voorstellingen bevatten. 
 • Een getrokken voertuig/wagen dienst minimaal 2 assen te hebben. Er mag niet meegedaan worden met een vorkheftruck, hoogwerker of "verreiker". 
 • Op de wagen dient minimaal 1 goedgekeurde 6kg handbrandblusser aanwezig te zijn.