HET LAATSTE NIEUWS

Nieuwe munten

Al jaren werken we met onze “oude vertrouwde” witte munten. Nu is het echter zo dat er elk jaar wat munten verdwijnen. Mensen kopen er te veel, bewaren ze thuis, maar zijn ze het volgende jaar kwijt of vergeten. Hierdoor raakt onze voorraad munten op en hebben we nieuwe munten aan moeten schaffen. Komend jaar zullen jullie dus onze nieuwe munten ontvangen. Oude munten zijn nog wel in te leveren, maar worden niet meer uitgegeven. Munten zijn ook niet inwisselbaar voor contant geld.

Nog één nieuw ding: we gaan dit jaar over op muntautomaten. Er zullen twee automaten te vinden zijn, bij binnenkomst rechts. U vindt hier één automaat waar u kunt pinnen en één automaat om cash te betalen. We willen jullie allemaal vragen om hier een beetje voorzichtig mee om te gaan en bij vragen contact op te nemen met het bestuur!

55+ UITJE 2024

Ook dit jaar staat het 55+ uitje weer op het programma. We gaan een dagje uit op zaterdag 13 april! U bent vanaf 08.30 uur welkom voor een kopje koffie/thee in het Dorpshuis. De bus vertrekt om 09.00 uur. 

De kosten zijn €60,- voor leden en €70,- voor niet-leden. We hebben een QR-code aangemaakt, waarmee u kunt betalen. Contant betalen is ook mogelijk. Sponsors voor het uitje zijn: Stichting Dorpshuis Westbroek, Smoortax en Natasja van der Tol. 

Opgeven kan bij Ellie van Barneveld (06 53 16 24 50) of Hilda Verhoef (06 36 27 61 54). 

Algemene Ledenvergadering 2023

Maandagavond 13 november 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering van Oranjevereniging Westbroek weer plaats. Wij nodigen al onze leden uit voor deze avond. U bent welkom om 20.00 uur in de foyer van het Dorpshuis Westbroek. Wij hopen jullie allemaal te zien, want uw/jullie mening is voor ons erg belangrijk. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. 

Agenda:
– Opening
– Mededelingen
– Ingekomen stukken
– Notulen Ledenvergadering 2022
– Jaarverslag 2022-2023
– Verslag Kascommissie 2022-2023
– Verslag Penningmeester 2022-2023
– Verslag Ledenadministratie 2022-2023

Pauze

– Evaluatie Feest 2023
– Programma 2024
– Aftredend en niet herkiesbaar: Annemiek Oudijk en Jacqueline Pontier
– Rondvraag
– Sluiting