HET LAATSTE NIEUWS

Algemene Ledenvergadering 2023

Maandagavond 13 november 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering van Oranjevereniging Westbroek weer plaats. Wij nodigen al onze leden uit voor deze avond. U bent welkom om 20.00 uur in de foyer van het Dorpshuis Westbroek. Wij hopen jullie allemaal te zien, want uw/jullie mening is voor ons erg belangrijk. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. 

Agenda:
– Opening
– Mededelingen
– Ingekomen stukken
– Notulen Ledenvergadering 2022
– Jaarverslag 2022-2023
– Verslag Kascommissie 2022-2023
– Verslag Penningmeester 2022-2023
– Verslag Ledenadministratie 2022-2023

Pauze

– Evaluatie Feest 2023
– Programma 2024
– Aftredend en niet herkiesbaar: Annemiek Oudijk en Jacqueline Pontier
– Rondvraag
– Sluiting

55+ UITJE 2023

Op zaterdag 15 april 2023 staat het jaarlijkse 55+ uitje weer op het programma. U bent vanaf 09.00 uur welkom in het Dorpshuis van Westbroek voor een kop koffie. Om 09.30 uur vertrekt de bus. 

We gaan dit jaar naar de Broekerveiling, waar we een rondleiding krijgen. Ook staat er nog een boottocht op het programma. Het gaat om een open boot, dus het meenemen van een warme jas is verstandig! 

De kosten zijn €60,- voor leden en €70,- voor niet-leden. We hebben een QR-code aangemaakt, waarmee u kunt betalen. Contant betalen is ook mogelijk. Sponsors voor het uitje zijn: Stichting Dorpshuis Westbroek en Natasja van der Tol. 

Opgeven kan tot donderdag 6 april bij Ellie van Barneveld (06 53 16 24 50) of Hilda Verhoef (06 36 27 61 54). 

Koningsdag 2023

Het is weer bijna zover! De organisatie is druk bezig met het regelen van de laatste dingen. De magazines zijn gedrukt en worden zo snel mogelijk verspreid onder onze leden. Dit alles betekent dat Koningsdag 2023 in aantocht is! Op dinsdag 25 april 2023 trappen we onze feestweek af! Op onze website vindt u alle benodigde informatie en het programma. We hopen jullie allemaal te ontmoeten in de feesttent rond Koningsdag!