HET BESTUUR

Roy de Kruif (voorzitter) (06) 13 43 20 07
Ineke Bouwman (penningmeester) (06) 54 74 42 50
Esther de Waal (secretaris) (06) 42 12 33 58
Cees de Graaf (06) 24 59 68 74
Pieter Seldenrijk (06) 46 28 13 62
Stefan van Barneveld (06) 51 44 16 72
Jasper v/d Visch (06) 55 37 43 02

Adviesgroep bestuur
Het bestuur van de Oranjevereniging realiseert zich dat een ongeluk in een klein hoekje zit en ook tijdens de festiviteiten er zich altijd een calamiteit kan voordoen. In ons draaiboek zijn er voor de meest voorkomende ramptypes, scenario’s beschreven. Tijdens en na afloop van een calamiteit kan er heel wat op ons afkomen, zeker in deze mediatijd waarin sociale media een niet te onderschatten hype kunnen veroorzaken. Wij hebben onderstaande leden bereid gevonden het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en bij te staan.
Jan Maasen
Bas van Atteveldt
Corina Nagel
Cornel Boere
Joke Nederhof

Ieder voor zich brengt een bepaalde expertise in en/of heeft een nuttig en bruikbaar netwerk. Gezamenlijk kunnen zij in een hectische fase, in relatieve rust, het bestuur van goede adviezen voorzien. 

Secretariaat
Kerkdijk 123
3615 BD Westbroek
Rabobank rek.nr. NL88 RABO 0369152050
E-mail: secretariaat@oranjeverenigingwestbroek.nl

Redactie programmablad Oranje Vereniging Westbroek
Esther de Waal (eindredactie)
Kerkdijk 123
3615 BD Westbroek
E-mail: redactie@oranjeverenigingwestbroek.nl

Ledenadministratie
Berna Wijnen-Floor
Kerkdijk 81
3615 BC Westbroek
Tel. 0346-281296
E-mail: leden@oranjeverenigingwestbroek.nl