OVER ONS

De Oranjevereniging Westbroek probeert ieder jaar een gevarieerd feestprogramma aan te bieden aan alle inwoners en bezoekers van Westbroek. Wij proberen activiteiten aan te bieden voor alle leeftijden. We doen ons best om rekening te houden met een ieders wensen. Wij gaan met onze tijd mee, maar vinden het belangrijk dat er een stuk folklore bewaard blijft, vandaar dat ons programma een aantal vaste onderdelen koestert. Ook vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de 4 mei herdenking en de 5 mei vieringen. 

Onze ambitie is om te zorgen dat elke activiteit zichzelf kan bedruipen door, of sponsoring, of inschrijfgelden, of inkomsten uit de algemene middelen. Het streven is deze activiteiten te kunnen garanderen voor de toekomst zonder afhankelijk te zijn van inkomsten uit horeca-activiteiten. Wij willen toegroeien naar een effectief bestuur met ondersteunende commissies. Hiermee trachten wij de bestuurswerkzaamheden en de werkzaamheden van de ondersteunende vrijwilligers zodanig beperkt te houden dat de lusten geen lasten worden. 

Wij geven onze leden inspraak en houden daarom elk jaar een ledenvergadering. Onze financiële administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascontrole bestaande uit leden van onze vereniging met ondersteuning van financiële deskundigen. De controle richt zich zowel op rechtmatige als doelmatige besteding van verenigingsgelden. 

Natuurlijk kunnen wij ons volledig inzetten om een, naar ons idee, leuk programma te presenteren maar het slagen van ons dorpsfeest ligt volledig in uw handen. De grote opkomst en de positieve reacties ieder jaar doen ons goed en geven ons de drive om door te gaan.

SPONSOR / VRIJWILLIGER WORDEN?

Vindt u het leuk om de vereniging op één of andere wijze te sponsoren of het bestuur als vrijwilliger bij te staan dan wordt u hiervoor van harte uitgenodigd. Neem voor informatie a.u.b. contact op met het bestuur. 

Uw bijdrage, op welke wijze dan ook, wordt zeer gewaardeerd en draagt bij aan het in stand houden van de vereniging en een prachtig stuk folklore. Wij streven ernaar dat elk onderdeel zichzelf kan bedruipen en de continuïteit niet afhankelijk is van de inkomsten uit de horeca. Alleen op deze wijze kunnen we de folklore ook voor de toekomst garanderen.

VOLKSLIED

LIDMAATSCHAP

HET BESTUUR

REGELS