VOLKSLIED

Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van duitsen bloed
den vaderland getrouwe,
blijf ik tot in den doet.
Een prinse van Oranje,
ben ik vrij onverveerd
den koning van Hispanje,
heb ik altijd geëerd.
 
Mijn schild ende betrouwe,
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.