REGELS

Evenals in de rest van de samenleving gelden er ook in en om de feesttent een aantal regels:

  • Korting op entree gelden voor leden wordt alleen gegeven op vertoon van de lidmaatschapskaart! Let op! Er kan om legitimatie gevraagd worden.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 is niet toegestaan.
  • Om ongeregeldheden zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij voor de drukke avonden beveiliging ingehuurd. Bezoekers die ongeregeldheden veroorzaken zullen door de beveiliging worden verzocht om te tent te verlaten. Indien nodig zal de toegang tot de tent voor onbepaalde tijd worden ontzegd.
  • Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend om op rond het feestterrein geen rommel achter te laten. Dit bezorgd ons extra werk en veroorzaakt overlast voor de aanwonenden! Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen vragen wij iedereen om na sluiting van de tent de (geluids)overlast op straat te beperken.
  • Vele handen maken licht werk, wij waarderen het enorm als u eens af en toe een handje helpt.
  • Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook verzoorzaakt door het bezoeken of deelnemen aan de festiviteiten
  • Voor onze vrijwilligers hebben wij een collectieve verzekering afgesloten
  • Voor noodgevallen zijn wij altijd te bereiken op het nummer 06 443 37 034.